Программирование

E-commerce shop on ASP.net (C#) or Django (Python)


Service

Price         

ET to perform

E-commerce shop on ASP.net (C#) or Django (Python)

from 2,500 €*

15 days

* The figures are for reference, the final cost will be announced upon review of the Technical Task

An online store is a great way to sell goods or services!

E-commerce shop on ASP.net (C#) or Django (Python)

Както ASP.NET (C#), така и Django (Python) са мощни рамки за разработване на уеб приложения и могат да се използват за създаване на онлайн магазин. Изборът между тях зависи от вашите предпочитания, опит, изисквания на проекта и предоставената функционалност.

ASP.NET (C#) е рамка, разработена от Microsoft и се използва широко за създаване на мащабируеми и производителни уеб приложения. Той предлага богат набор от инструменти и библиотеки за разработване на уеб приложения, включително възможности за база данни, удостоверяване и оторизация, управление на състоянието и др. ASP.NET поддържа езика за програмиране C#, който е мощен и ефективен език за разработка.

Django, от друга страна, е популярна рамка, базирана на езика за програмиране Python. Django също така предоставя обширен набор от инструменти за разработване на уеб приложения, включително ORM (Object Relational Mapping) за работа с бази данни, система за маршрутизиране на URL адреси, управление на формуляри, удостоверяване и оторизация, административен интерфейс и много други. Django е известен със своята простота и елегантност в разработката.

В крайна сметка изборът между ASP.NET (C#) и Django (Python) зависи от вашите предпочитания и изискванията на вашия проект. И двете рамки могат да се използват успешно за създаване на онлайн магазин, като правилният избор ще зависи от вашите уникални обстоятелства и предпочитания.


Share on social networks or messenger:

Программирование